Naším nástrojem je dialog

V pracovních skupinách diskutujeme o potřebách vzdělávacích institucí a hledáme cestu jak tyto potřeby naplnit.

Pracovní skupiny

Pravidelná setkávání vedoucích pracovnic mateřských škol, která probíhají velmi neformálně zhruba čtyřikrát do roka u dobré kávy. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží.

U snídaně před zahájením výuky se pravidelně setkávají vedoucí pracovníci základních škol, aby spolu sdíleli zkušenosti  a informace. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru.

Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž členové pracovní skupiny prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci.

Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. 

Ve skupině pro rovné příležitosti jednáme o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávání (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední).

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Pracovní skupina mateřské školy

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba

Pracovní skupinu vede Mgr. Barbora Křivohlavá, která působí jako ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba. V pracovní skupině pro mateřské školy se schází vedoucí pracovnice mateřských škol z kutnohorského regionu. Setkávání probíhají neformální formou u kávy čtyřikrát do roka. Skupina se soustředí zejména na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží. V kanceláři MAP Kutná Hora vznikne knihovna s odbornou literaturou, která bude pedagožkám k dispozici. K zapůjčení bude také soubor vzdělávacích herních prvků, které budou vybrány na základě hlasování pedagožek. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Ladislava Dymáková – MŠ Církvice
 • Pavla Berková – Mateřské školy Kutná Hora
 • Barbora Syřínková – MŠ Malín
 • Lucie Sádlová – Školka v zahradě, Kutná Hora
 • Dana Krátká – MŠ Kobylnice
 • Miroslava Štěpánovská – ZŠ a MŠ Malešov
 • Dana Lancová – MŠ Miskovice
 • Bc. Pavla Marková – MŠ Záboří nad Labem
 • Bohumila Strnadová – MŠ Vavřinec
 • Petra Zdeňková – MŠ Zbraslavice
 • Marie Holíková – MŠ Zbraslavice
 • Milena Matoušková – MŠ Krsovice
 • Bc. Ludmila Sotonová – MŠ Jindice

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina základní školy

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou

Pracovní skupina pro základní školy je koncipována pro vedoucí pracovníky základních škol. Vede ji ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou Mgr. Bc. Ivana Stará. Setkávání probíhají formou neformální snídaně čtyřikrát do roka. V pracovní skupině se účastníci zaměřují především na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru. Na závěr setkání se skupina dohodne na dalších odborných tématech ke sdílení.

Ostatní členové

 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Zruč nad Sázavou Okružní
 • Mgr. Lenka Kolmanová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jaroslava Drabešová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Zdena Mačinová – ZŠ TGM, Kutná Hora
 • Mgr. Dana Bohatcová – ZŠ Uhlířské Janovice
 • Mgr. Milena Kyzourová – ZŠ Zbraslavice
 • PeaDr. Alena Kotrbová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Bc. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Renata Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol
 • Mgr. Olga Sýsová – ZŠ a MŠ Vlastějovice
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Kateřina Adami

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol. Schází se čtyřikrát do roka a svým rozsahem 6 vyučovacích hodin se jedná o skupinu s největší časovou dotací. Skupinu vede PhDr. Hana Košťálová a její činnost je nastavena tak, aby byla přínosná, prakticky zaměřená a získané poznatky využitelné v praxi. Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž učitelé prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci. Následně probíhá analýza modelových hodin a jejich využití v praxi. V rámci činnosti pracovní skupiny probíhají hospitace na hodinách a návštěvy jiných základních škol i mimo kutnohorský region.

Ostatní členové

 • Mgr. Jitka Kvízová – ZŠ Církvice
 • Mgr. Daniela Svobodová – ZŠ Červené Janovice (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Jana Němečková Růžičková – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Ivana Piskorová – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Alena Křenovská – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Vendula Tvrdíková – ZŠ Zbraslavice

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Bc. Hana Nešporová Myslivcová

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol a schází se čtyřikrát do roka. Skupinu vede Bc. Hana Nešporová Myslivcová a její činnost se zaměřuje na praktické a pro praxi přínosné činnosti. Hlavním cílem pracovní skupiny je rozvíjet matematickou (a sní související) gramotnost s důrazem na využívání digitálních technologií. Témata setkání vychází ze společných potřeb a sdílení účastníků. Na setkání jsou zváni také odborníci z různých oborů.

Ostatní členové

 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Dana Mrňáková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Ivana Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol
 • Mgr. Martina Peroutková – ZŠ Zbraslavice
 • Ing. Kateřina Rajdlová – ZŠ Zbraslavice (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Alena Voldřichová – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Pavla Císařová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Jiří Kopecký – Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
Přepnout – obsah

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Hana Měkotová

speciální pedagožku s dlouholetou praxí

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti se schází skupina zastupující pedagogické pracovníky a vedení základních škol, mateřských škol a mateřských škol, neziskové organizace, zřizovatele a odborná pracoviště za účelem vyrovnání příležitostí dětí. Jedná se o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávacím systému (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední). Pracovní skupinu vede speciální pedagožka Mgr. Lucie Plešková a schází se čtyřikrát do roka. 

Ostatní členové

 

 • Ing. Petr Seidl – Oblastní charita Kutná Hora
 • Mgr. Vít Šnajdr – MěÚ Kutná Hora
 • Bc. Marian Šlesinger DiS. – MěÚ Kutná Hora
 • Lucie Francová – MěÚ Kutná Hora
 • Bc. Pavla Berková – MŠ K. Hora
 • PhDr. et Mgr. Martina Skalníková – PPP Kutná Hora
 • Mgr. Eva Tesařová – Prostor plus o.p.s.
 • Mgr. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
 • Bc. et Bc. Alžběta Brychtová DiS. – Dítě a kůň z.s.
 • Saša Štěpánovský – Křesťanské společenství KH
 • Mgr. Michaela Jindrová – CPIC
 • Mgr. Miloš Březina – Tým duševního zdraví
Přepnout – obsah

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

 

Přepnout – obsah

Pracovní skupina pro financování

Bc. Anna Šnajdrová

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Mgr. Bc. Silvia Doušová – místostarostka Kutné Hory
 • Mgr. Radek Tvrdík – manažer MAS Lípa pro venkov
 • Zdeněk Kocián – Eduzměna region
Přepnout – obsah

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online