Naším nástrojem je dialog

V pracovních skupinách diskutujeme o potřebách vzdělávacích institucí a hledáme cestu jak tyto potřeby naplnit.

Pracovní skupiny

Pravidelná setkávání vedoucích pracovnic mateřských škol probíhají velmi neformálně zhruba čtyřikrát do roka u dobré kávy. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží.

Vedoucí pracovnice základních škol se setkávají, aby spolu sdílely zkušenosti  a informace. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru.

Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž členové pracovní skupiny prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci.

Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. 

Ve skupině pro rovné příležitosti jednáme o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávání (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední).

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. 

Pracovní skupina mateřské školy

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba

Pracovní skupinu vede Mgr. Barbora Křivohlavá, která působí jako ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba. V pracovní skupině pro mateřské školy se schází vedoucí pracovnice mateřských škol z kutnohorského regionu. Setkávání probíhají neformální formou u kávy čtyřikrát do roka. Skupina se soustředí zejména na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží. V kanceláři MAP Kutná Hora vznikne knihovna s odbornou literaturou, která bude pedagožkám k dispozici. K zapůjčení bude také soubor vzdělávacích herních prvků, které budou vybrány na základě hlasování pedagožek. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Ladislava Dymáková – MŠ Církvice
 • Pavla Berková – Mateřské školy Kutná Hora
 • Barbora Syřínková – MŠ Malín
 • Lucie Sádlová – Školka v zahradě, Kutná Hora
 • Dana Krátká – MŠ Kobylnice
 • Danuše Vojtová – MŠ Benešova 7
 • Veronika Nováková – MŠ Kaňk
 • Zdena Dušková – MŠ Červené Janovice
 • Miroslava Štěpánovská – ZŠ a MŠ Malešov
 • Dana Lancová – MŠ Miskovice
 • Bc. Pavla Marková – MŠ Záboří nad Labem
 • Bohumila Strnadová – MŠ Vavřinec
 • Petra Zdeňková – MŠ Zbraslavice
 • Marie Holíková – MŠ Zbraslavice
 • Milena Matoušková – MŠ Krsovice
 • Bc. Ludmila Sotonová – MŠ Jindice
 • Zdeňka Slavíčková – MŠ Pohádka

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina základní školy

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou

Pracovní skupina pro základní školy je koncipována pro vedoucí pracovníky základních škol. Vede ji ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou Mgr. Bc. Ivana Stará. Skupina se setkává čtyřikrát do roka. V pracovní skupině se účastníci zaměřují především na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru. Na závěr setkání se skupina dohodne na dalších odborných tématech ke sdílení.

Ostatní členové

 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Zruč nad Sázavou Okružní
 • Mgr. Lenka Kolmanová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jaroslava Drabešová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Zdena Mačinová – ZŠ TGM, Kutná Hora
 • Mgr. Dana Bohatcová – ZŠ Uhlířské Janovice
 • Mgr. Milena Kyzourová – ZŠ Zbraslavice
 • PeaDr. Alena Kotrbová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Bc. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Renata Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol
 • Mgr. Olga Sýsová – ZŠ a MŠ Vlastějovice
 • Mgr. Soňa Pavlíková – MŠ a ZŠ Křesetice
 • Mgr. Ludmila Hrušková – ZŠ Církvice
 • Mgr. Jan Ingr – ZŠ Nové Dvory
 • Mgr. Marie Nulíčková – ZŠ Červené Janovice
 • Mgr. František Procházka – ZŠ Kácov
 
 
 
 

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Kateřina Adami

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol. Skupinu vede Mgr. Kateřina Adami a její činnost je nastavena tak, aby byla přínosná, prakticky zaměřená a získané poznatky využitelné v praxi. Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž učitelé prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci. Následně probíhá analýza modelových hodin a jejich využití v praxi. V rámci činnosti pracovní skupiny probíhají i exkurze do vybraných škol.

Ostatní členové

 • Mgr. Jitka Kvízová – ZŠ Církvice
 • Mgr. Barbora Jeřábková (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Jana Němečková Růžičková – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Ivana Piskorová – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Alena Křenovská – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Vendula Tvrdíková – ZŠ Zbraslavice

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online
 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Kateřina Záhubská

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol a schází se čtyřikrát do roka. Skupinu vede Mgr. Kateřina Záhubská  a její činnost se zaměřuje na praktické a pro praxi přínosné činnosti. Hlavním cílem pracovní skupiny je rozvíjet matematickou (a sní související) gramotnost s důrazem na využívání digitálních technologií. Témata setkání vychází ze společných potřeb a sdílení účastníků. Na setkání jsou zváni také odborníci z různých oborů a probíhají i exkurze do vybraných škol.

Ostatní členové

 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Dana Mrňáková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Ivana Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol
 • Mgr. Martina Peroutková – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Barbora Jeřábková (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Alena Voldřichová – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Pavla Císařová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Jiří Kopecký – Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
Přepnout – obsah

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

BSc. Hana Měkotová

sociální pracovnice s pestrou praxí

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti se schází skupina zastupující pedagogické pracovníky a vedení základních škol, mateřských škol a mateřských škol, neziskové organizace, zřizovatele a odborná pracoviště za účelem vyrovnání příležitostí dětí. Jedná se o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávacím systému (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední). Pracovní skupinu vede sociální pracovnice BSc. Hana Měkotová a schází se čtyřikrát do roka. 

Ostatní členové

 • Ing. Petr Seidl – Oblastní charita Kutná Hora
 • Mgr. Marián Šlesingr DiS. – MěÚ Kutná Hora
 • Lucie Francová – MěÚ Kutná Hora
 • Bc. Pavla Berková – MŠ K. Hora
 • Mgr. Michaela Jindrová – CPIC
 • Mgr. Miloš Březina – Tým duševního zdraví
 • Monika Seifertová DiS. – Eduzměna Kutnohorsko
 • Mgr. Lenka Hečková – AKADEMIE SOFA
 • PhDr. et Mgr. Martina Skalníková – PPP Kutná Hora
 • Mgr. Eva Tesařová – Prostor plus o.p.s.
 • Mgr. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
 • Bc. et Bc. Alžběta Brychtová DiS. – Dítě a kůň z.s.
 • Pavlína Zahradníková DiS. – Oblastní charita Kutná Hora
 • Eva Saláková – Oblastní charita Kutná Hora

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

 

Pracovní skupina pro financování

Bc. Anna Šnajdrová

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Mgr. Radek Tvrdík – manažer MAS Lípa pro venkov, starosta obce Opatovice I
 • Jana Melníková – Eduzměna Kutnohorsko
Přepnout – obsah

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online