Naším nástrojem je dialog

V pracovních skupinách diskutujeme o potřebách vzdělávacích institucí a hledáme cestu jak tyto potřeby naplnit.


chci nakouknout do skupin

Pracovní skupiny

Pracovní skupina mateřské školy

Pravidelná setkávání vedoucích pracovnic mateřských škol, která probíhají velmi neformálně zhruba čtyřikrát do roka u dobré kávy. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží.

Pracovní skupina základní školy

U snídaně před zahájením výuky se pravidelně setkávají vedoucí pracovníci základních škol, aby spolu sdíleli zkušenosti  a informace. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž členové pracovní skupiny prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Ve skupině pro rovné příležitosti jednáme o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávání (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední).

Pracovní skupina pro financování

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Pracovní skupina mateřské školy

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba

Pracovní skupinu vede Mgr. Barbora Křivohlavá, která působí jako ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba. V pracovní skupině pro mateřské školy se schází vedoucí pracovnice mateřských škol z kutnohorského regionu. Setkávání probíhají neformální formou u kávy čtyřikrát do roka. Skupina se soustředí zejména na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží. V kanceláři MAP Kutná Hora vznikne knihovna s odbornou literaturou, která bude pedagožkám k dispozici. K zapůjčení bude také soubor vzdělávacích herních prvků, které budou vybrány na základě hlasování pedagožek. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Bc. Květoslava Roušalová – MŠ Církvice
 • Ladislava Dymáková – MŠ Církvice
 • Pavla Berková – Mateřské školy Kutná Hora
 • Barbora Syřínková – MŠ Malín
 • Mgr. Adéla Richterová – Školka v zahradě, Kutná Hora
 • Libuše Loužilová – MŠ Kobylnice
 • Miroslava Štěpánovská – ZŠ a MŠ Malešov
 • Jitka Šteflová – MŠ Miskovice
 • Bc. Pavla Marková – MŠ Záboří nad Labem
 • Bohumila Strnadová – MŠ Vavřinec
 • Petra Zdeňková – MŠ Zbraslavice
 • Marie Holíková – MŠ Zbraslavice
 • Mgr. Jarmila Chalupová – ZŠ a MŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří

Setkání 3. 11. 2021

Setkání 2. 6. 2021

Setkání 21. 4. 2021

Setkání 16. 3. 2021

Setkání 15. 2. 2021

Setkání 7. 12. 2020

Setkání 21. 10. 2020

Setkání 17. 6. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 22. 5. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 29. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 5. 11. 2019

Setkání 3. 6. 2019

Setkání 28. 5. 2019

Setkání 21. 3. 2019

Setkání 6. 12. 2018

Setkání 11. 10. 2018

Setkání 7. 6. 2018


Zpět na seznam skupin

Pracovní skupina základní školy

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou

Pracovní skupina pro základní školy je koncipována pro vedoucí pracovníky základních škol. Vede ji ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou Mgr. Bc. Ivana Stará. Setkávání probíhají formou neformální snídaně čtyřikrát do roka. V pracovní skupině se účastníci zaměřují především na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru. Na závěr setkání se skupina dohodne na dalších odborných tématech ke sdílení.

Ostatní členové

 • Mgr. Markéta Krčmářová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Lucie Hemer – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Zruč nad Sázavou Okružní
 • Mgr. Lenka Kolmanová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jana Schniederwindová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jaroslava Drabešová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Nina Bilincová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Zdena Mačinová – ZŠ TGM, Kutná Hora
 • Mgr. Dana Bohatcová – ZŠ Uhlířské Janovice
 • Mgr. Milena Kyzourová – ZŠ Zbraslavice
 • Milada Nechojdomová – MěÚ Kutná Hora
 • PeaDr. Alena Kotrbová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Mgr. Irena Skaláková – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Mgr. Jana Nedvědová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • PhDr. Martina Skalníková – PPP, Kutná Hora
 • Mgr. Miriam Šuláková – Církevní gymnázium sv. Voršily
 • Mgr. Jan Ingr – ZŠ a MŠ Nové Dvory
 • Bc. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Libuše Štická – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Tomáš Hasík – ZŠ Čáslav
 • Mgr. Renata Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol

Setkání 22. 10. 2021

Setkání 7. 5. 2021

Setkání 26. 2. 2021

Setkání 22. 1. 2021

Setkání 8. 1. 2021

Setkání 27. 11. 2020

Setkání 23. 10. 2020

Setkání 25. 9. 2020

Setkání 11. 6. 2020

Setkání 20. 5. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 7. 5. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 23. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 2. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 22. 11. 2019

Setkání 4. 10. 2019

Setkání 17. 5. 2019

Setkání 22. 3. 2019

Setkání 7. 12. 2018

Setkání 19. 10. 2018

Setkání 1. 6. 2018


Zpět na seznam skupin

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PhDr. Hana Košťálová

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol. Schází se čtyřikrát do roka a svým rozsahem 6 vyučovacích hodin se jedná o skupinu s největší časovou dotací. Skupinu vede PhDr. Hana Košťálová a její činnost je nastavena tak, aby byla přínosná, prakticky zaměřená a získané poznatky využitelné v praxi. Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž učitelé prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci. Následně probíhá analýza modelových hodin a jejich využití v praxi. V rámci činnosti pracovní skupiny probíhají hospitace na hodinách a návštěvy jiných základních škol i mimo kutnohorský region.

Ostatní členové

 • Mgr. Jitka Kvízová – ZŠ Církvice
 • Mgr. Jana Závůrková – ZŠ Čáslav náměstí
 • Mgr. Daniela Svobodová – ZŠ Červené Janovice (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Eva Sosnovcová – ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha
 • Mgr. Barbora Petříčková – ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha
 • Mgr. Jana Němečková Růžičková – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Ivana Piskorová – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Jana Francová – ZŠ Vrdy
 • Mgr. Alena Křenovská – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Vendula Tvrdíková – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Taťána Moravcová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Blanka Chladová – ZŠ Čáslav náměstí
 • Mgr. Petra Šmídová – ZŠ Vrdy
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Libuše Štická – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Michaela Malinová – ZŠ Kamenná stezka

Setkání 8. 12. 2021

Setkání 11. 11. 2021

Setkání 26. 5. 2021

Online setkání 3. 3. 2021

Online setkání 27. 1. 2021

Setkání 9. 12. 2020

Setkání 9. 6. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 28. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 18. 2. 2020

Setkání 19. 11. 2019

Setkání 17. 9. 2019

Setkání 18. 6. 2019

Exkurze 6. 5. 2019

Setkání 6. 2. 2019

Setkání 31. 10. 2018

Setkání 30. 8. 2018

Setkání 5. 6. 2018


Zpět na seznam skupin

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol a schází se čtyřikrát do roka. Skupinu vede RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. a její činnost je nastavena tak, aby byla přínosná, prakticky zaměřená a získané poznatky využitelné v praxi. Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (a související pregramotnosti). Pro svou práci skupina využívá jak moderní technologie, tak se postupně seznamuje s badatelsky orientovaným způsobem výuky. V plánu jsou hospitace na hodinách a návštěvy jiných základních škol v regionu.

Ostatní členové

 • Mgr. Martina Kopková – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Dana Mrňáková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Martina Knížková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Ing. Kateřina Rajdlová (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Zuzana Králiková – ZŠ Žižkov
 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Alena Voldřichová – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Hana Nešporová Myslivcová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Pavla Císařová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Petra Lorencová – ZŠ Žižkov Kutná Hora
 • Mgr. Kateřina Klekarová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Barbora Martínková – ZŠ a MŠ Malešov

Setkání 4. 10. 2021

Online setkání 31. 5. 2021

Online setkání 12. 4. 2021

Online setkání 15. 2. 2021

Online setkání 11. 1. 2021

Setkání 30. 11. 2020

Setkání 2. 11. 2020

Setkání 21. 9. 2020

Setkání 9. 6. 2020

Setkání 11. 5. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 18. 11. 2019

Setkání 25. 9. 2019

Setkání 6. 6. 2019

Setkání 18. 3. 2019

Setkání 21. 11. 2018

Setkání 10. 9. 2018

Setkání 27. 6. 2018


Zpět na seznam skupin

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Lucie Plešková

speciální pedagožku s dlouholetou praxí

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti se schází skupina zastupující pedagogické pracovníky a vedení základních škol, mateřských škol a mateřských škol, neziskové organizace, zřizovatele a odborná pracoviště za účelem vyrovnání příležitostí dětí. Jedná se o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávacím systému (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední). Pracovní skupinu vede speciální pedagožka Mgr. Lucie Plešková a schází se čtyřikrát do roka. 

Ostatní členové

 • Mgr. Lucie Plešková
 • Martin Dobeš – ASZ
 • Mgr. Petra Zítová – Oblastní charita Kutná Hora
 • Ing. Petr Seidl – Oblastní charita Kutná Hora
 • Mgr. Markéta Sieglová – Oblastní charita Kutná Hora
 • Mgr. Vít Šnajdr – MěÚ Kutná Hora
 • Bc. Marian Šlesinger DiS. – MěÚ Kutná Hora
 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Okružní Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Martina Skalníková – PPP Kutná Hora
 • Mgr. Miloš Březina – Prostor plus o.p.s.
 • Mgr. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
 • Ing. Ivana Hůdcová – Dítě a kůň z.s.
 • Mgr. Helena Musilová – ZŠ a praktická škola Kutná Hora
 • Mgr. Ludmila Janoušková – ZŠ a praktická škola Kutná Hora

Setkání 24. 11. 2021

 

Setkání 3. 11. 2021

 

Setkání 19. 5. 2021


Setkání 10. 2. 2021


Setkání 27. 11. 2020


Setkání 12. 10. 2020

Setkání 14. 5. 2020

Setkání 17. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 6. 2. 2020

Setkání 14. 11. 2019

Setkání 20. 6. 2019

Setkání 7. 2. 2019

Setkání 29. 11. 2018

Setkání 1. 6. 2018


Zpět na seznam skupin

Pracovní skupina pro financování

Bc. Anna Šnajdrová

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Mgr. Bc. Silvia Doušová – místostarostka Kutné Hory
 • Mgr. Radek Tvrdík – manažer MAS Lípa pro venkov

Setkání 11. 6. 2021

Setkání 12. 3. 2021

Setkání 11. 12. 2020

Setkání 6. 11. 2020

Setkání 17. 6. 2020

Setkání 22. 4. 2020

 • Pozvánka
 • Zápis
 • Jména účastníků jsou součástí zápisu z důvodu konání setkání online

Setkání 25. 2. 2020

Setkání 13. 12. 2019

Setkání 1. 11. 2019

Setkání 31. 5. 2019

Setkání 26. 4. 2019

Setkání 22. 3. 2019

Setkání 24. 1. 2019

Setkání 12. 11. 2021


Zpět na seznam skupin