Společná cesta

Společně bouráme stereotypy na cestě ke vzdělání

Společně jde všechno lépe

Každý jsme jedinečný

Jedná se o aktivitu pro žáky kutnohorských ZŠ a jejím cílem je podpora rozvoje principů společného vzdělávání a odbourávání stereotypů ve společnosti.

Předchozí dva ročníky proběhly v letech 2017 a 2019 a měly velmi pozitivní ohlasy od žáků, pedagogů i všech zapojených organizací. Ročník 2021 se bude podobně jako ten minulý skládat ze tří částí:

  1. Přípravná část – workshop pro žáky 4. tříd kutnohorských ZŠ vedené dvěma lektory (časová dotace 2 vyučovací hodiny)
  2. Společný online dětský den – program bude zajišťovat organizace Opim (prostřednictvím tzv. Živé knihovny žákům zprostředkuje autentické příběhy ze života různorodých osobností. Metodou rozhovorů v malých skupinkách vytvoříme atmosféru otevřeného dialogu a porozumění rozmanitosti ve společnosti). Na programu se budou podílet i místní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.
  3. Zpětná vazba – workshop vedený stejnými lektory jako v přípravné části (časová dotace 1 vyučovací hodina).

Termín akce je září – listopad 2021. 

Záměrem projektu Společné cesta je, aby si žáci uvědomili, jaké to je být „jiný“ a zároveň dostali příležitost zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat ideální soužití lidí s různým sociálním nebo kulturním zázemím.

3. ročník

2. ročník

  • Fotogalerie z dětského dne:

  • Fotogalerie z reflexe:

 

1. ročník

  • Fotogalerie z dětského dne: