Naše aktivity

V MAPu vytváříme vzdělávací program pro děti, pedagogy i rodiče

Pracovní skupiny

V pracovních skupinách se pravidelně setkávají pedagogičtí pracovníci nad potřebami jednotlivých škol a předávají své závěry Řídícímu výboru.

Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga

Setkávání pedagogů a jejich asistentů nad problémy s inkluzí a hledání dobrých příkladů z praxe. V neformálním prostředí kavárny se obsah setkání postupně zaměřil na role a kompetence asistentů pedagoga a na řešení krizových situací.

EDU pointy

Místo pro získávání informací, síťování, diskuzi a řešení problémů v oblasti vzdělávání. EDU pointy jsou otevřené široké veřejnosti a velmi často svým obsahem míří i na rodiče.

Život chleba

Z iniciativy škol na Kutnohorsku vznikl originální projekt, který má za cíl dětem praktickou formou ukázat cestu od zrní až k finálnímu chlebu.

Společná cesta

Společně hledáme cestu k odbourávání stereotypů ve společnosti a podporujeme spolupráci škol s ostatními aktéry vzdělávání.