Workshopy s rodiči

rodič jako vítaný partner školy

Chceme znát váš názor

Na workshopech s rodiči podporujeme účastníky ve vyjádření jejich očekávání i obav

Workshopy fungují jako platformy pro odborná tematická setkání pedagogů a odborníků s rodiči a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Diskuze probíhají na téma inovativních metod ve vzdělávání (např. program Začít spolu a matematika prof. Hejného) v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Záměrem workshopů je mimo jiné podpořit rodiče ve vyjádření jejich očekávání či obav a dalších postojů týkajících se jejich dětí a školní docházky.