Tvůrci projektu

Náš tým je plný lidí, kteří věří v úspěšnou budoucnost našich dětí

Realizační tým

Je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru.

Řídící výbor

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Pracovní skupiny

Aktivně se podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Kutná Hora.

Realizační tým

Mgr. Radek Tvrdík

Hlavní manažer projektu 

Radek celý projekt MAP zastřešuje z pozice manažera Místní akční skupiny Lípa pro venkov.

Kamila Drtilová

Kamila Drtilová

Projektová manažerka a koordinátorka

Kamila koordinuje ostatní členy týmu, organizuje jednotlivá setkání a workshopy, připravuje akční plány a hlídá finance.

Lenka Vlášková Fantová

Administrátor pracovních skupin a implementace

Lenka je tak trochu pravá ruka Kamily. Koordinuje proces tvorby MAP a realizaci jednotlivých aktivit.

Romana Prchalová

Finanční manažerka

Romana je zodpovědná za plnění rozpočtu a hlídání termínů.

Ing. Iva Vopěnková

Koordinátorka MAP a DVPP

Iva koordinuje práci skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Také vyhledává zajímavá témata a lektory, které zve do kutnohorského EDUpointu.

Mgr. Jana Maršíková

Administrátorka a koordinátorka PS

Jana pomáhá s administrací projektu, koordinuje pracovní skupiny pro mateřské a základní školy, rovné příležitosti a má na starosti projekty implementace.

Iveta Marhanová

Asistentka administrativního týmu

Žádný větší tým se neobejde bez administrativní podpory, a tou je pro nás právě Iveta.

Mgr. Ilona Gembiczká

specialistka pro práci s nadanými dětmi

Ilona se specializuje na práci s nadanými dětmi.

Mgr. Lenka Pavlová

vedoucí projektu Kavárna (nejen) pro asistenty pedagoga

Specialista v oblasti inkluzivního vzdělávání

Mgr. Barbora Křivohlavá

Vedoucí pracovní skupiny pro mateřské školy

Zájmy malých předškoláků u nás hájí Bára z mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře.

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Irena k nám jezdí školit pedagožky matematiky a pomáhá jim zařadit do výuky informační technologie.

PhDr. Hana Košťálová

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Hanka odpovídá za koncepci a odborné vedení pracovní skupiny zabývající se rozvojem čtení a čtenářské gramotnosti.

Mgr. Ivana Stará

Vedoucí pracovní skupiny pro základní školy

Ivana je naše spojka s druhým koncem kutnohorského regionu, neboť řídí ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

Mgr. Lucie Plešková

Vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Řídící výbor

Platnost k 16.1.2020

zástupce obcí

Mgr. Radek Tvrdík

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale využívají MŠ/ZŠ v okolních obcích

zástupce KAP

Martina Bohatová

Odbor školství

zástupce dle návrhu členů ŘV

Mgr. Dana Vepřková

předsedkyně školské komise Rady města Kutná Hora, ambasadorka EDUIn Strategie vzdělávání v Kutné Hoře

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Soňa Křenová

starostka Městysu Kácov

vedoucí pracovník

PaedDr. Jana Nedvědová

zástupkyně ředitelky ZŠ Žižkov Kutná Hora

vedoucí pracovník

Barbora Syřínková

vedoucí učitelka MŠ Malín

vedoucí pracovník

Pavla Berková

ředitelka příspěvkové organice Mateřské školky Kutná Hora

vedoucí pracovník

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka ZŠ Na Pohoří, Zruč n Sázavou

učitel

Mgr. Miriam Šuláková

učitelka, Církevní gymnázium Kutná Hora

učitel

Helena Musilová

ZŠ Na Náměti, Kutná Hora

učitel

Mgr. Patricie Koubská

Dvouletá katolická střední škola Kolín

učitel

Mgr. Tomáš Morawski

ZŠ TGM Kutná Hora

zástupce ORP

Milada Nechojdomová

odbor památkové péče, školství a kultury, MěÚ Kutná Hora

zástupce ZUŠ

Jiří Freml

ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou

zástupce zájmového vzdělávání

Bc. Michal Smrkovský,

DDM Dominik Kutná Hora

zástupce RT MAP

Kamila Drtilová

Projektová manažerka a koordinátorka MAP
MAS Lípa pro venkov, z. s.

zástupce rodičů

Josef Treml

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

zástupce rodičů

Ing. Iva Vopěnková

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Bc. Silvia Doušová

místostarostka Kutné Hory

zástupce NNO

Ing. Bc. Petr Seidl

vedoucí Centra Maják a
zástupce ředitele Oblastní charity Kutná Hora

zástupce centra podpory SRP (NPI)

Ing. Šárka Pirklová

Odborný poradce centra podpory SRP

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka církevní MŠ Sv. Jakuba, Kutná Hora