Tvůrci projektu

Náš tým je plný lidí, kteří věří v úspěšnou budoucnost našich dětí

Realizační tým

Je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru.

Řídící výbor

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Pracovní skupiny

Aktivně se podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Kutná Hora.

Realizační tým

Mgr. Radek Tvrdík

Hlavní manažer projektu 

Radek celý projekt MAP zastřešuje z pozice manažera Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.p.s.

Kamila Drtilová

Kamila Drtilová

Projektová manažerka a koordinátorka

Kamila koordinuje ostatní členy týmu, organizuje jednotlivá setkání a workshopy, připravuje akční plány a hlídá finance.

Lenka administruje proces tvorby MAP a realizaci jednotlivých aktivit.

Ing. Romana Prchalová

Finanční manažerka

Romana je zodpovědná za plnění rozpočtu a hlídání termínů.

Ing. Iva Vopěnková

Koordinátorka MAP

Iva koordinuje práci skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost. 

Mgr. Jana Maršíková

koordinátorka MAP

Jana pomáhá s administrací projektu, koordinuje pracovní skupiny pro mateřské a základní školy a rovné příležitosti.

Bc. Anna Šnajdrová

vedoucí pracovní skupiny pro financování

Anička nám pomáhá s informacemi    o financování škol z vnějších zdrojů.

Mgr. Barbora Křivohlavá

Vedoucí pracovní skupiny pro mateřské školy

Zájmy malých předškoláků u nás hájí Bára z mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře.

RIC_2813 (1)

BSc. Hana Měkotová

Vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Hanka je sociální pracovnice s dlouholetou praxí.

Mgr. Bc. Ivana Stará

Vedoucí pracovní skupiny pro základní školy

Ivana je naše spojka s druhým koncem kutnohorského regionu, neboť řídí ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

Mgr. Kateřina Záhubská

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Kateřina k nám jezdí školit pedagožky matematiky a pomáhá jim zařadit do výuky digitální technologie.

Mgr. Kateřina Adami

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Kateřina odpovídá za koncepci a odborné vedení pracovní skupiny zabývající se rozvojem čtení a čtenářské gramotnosti.

Místní lídři

Mgr. Hana Nešporová Myslivcová

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Mgr. Barbora Křivohlavá

Vedoucí pracovní skupiny pro mateřské školy

Mgr. Bc. Ivana Stará

Vedoucí pracovní skupiny pro základní školy

Řídící výbor

Platnost k 15. 6. 2023

zástupce obcí

Mgr. Radek Tvrdík

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale využívají MŠ/ZŠ v okolních obcích, starosta obce Opatovice II

zástupce KAP

Lea Ďuračová, DiS.

vedoucí projektu KAP – odbor školství

učitelka

Mgr. Dana Vepřková

Gymnázium Jiřího Ortena, předsedkyně školské komise Rady města Kutná Hora, ambasadorka EDUIn Strategie vzdělávání v Kutné Hoře, předsedkyně řídícího výboru

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Soňa Křenová

starostka Městysu Kácov

vedoucí pracovník

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka Církevní MŠ, Kutná Hora

vedoucí pracovník

Barbora Syřínková

vedoucí učitelka MŠ Malín

vedoucí pracovník

Pavla Berková

ředitelka příspěvkové organice Mateřské školky Kutná Hora

vedoucí pracovník

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka ZŠ Na Pohoří, Zruč n Sázavou

učitelka

Mgr. Miriam Šuláková

Církevní gymnázium, Kutná Hora

vedoucí pracovník

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

ZŠ Kamenná Stezka, Kutná Hora, zástupkyně ředitele pověřená vedením školy

zástupce NNO

Ing. Bc. Petr Seidl

vedoucí Centra Maják a
zástupce ředitele Oblastní charity Kutná Hora

učitel

Mgr. Tomáš Morawski

ZŠ TGM, Kutná Hora

zástupce ORP

Bc. Lucie Francová

odbor památkové péče, školství a kultury, MěÚ Kutná Hora

zástupce ZUŠ

Jiří Freml

ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou

zástupce zájmového vzdělávání

Bc. Michal Smrkovský

DDM Dominik Kutná Hora

zástupce RT MAP

Kamila Drtilová

koordinátorka MAP,
MAS Lípa pro venkov, z. s.

zástupce rodičů

Ing. Josef Treml

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

zástupce rodičů

Ing. Iva Vopěnková

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Lukáš Seifert

starosta Kutné Hory

UČITELka

Mgr. Petra Lorencová

ZŠ Žizkov, Kutná Hora

Přepnout – obsah
Přepnout – obsah