Život chleba

Jak se z obilného zrna stane chleba? To je otázka, na kterou praktickou formou hledají odpověď děti, ze Základní školy Křesetice, Církevní mateřské školy sv. Jakuba a Základní školy Hůrka

Škola hrou

ukázka Komunitní spolupráce škol

Tento projekt běží pod specifickým názvem „projekty implementace“. Podílejí se na něm tři vzdělávací instituce – ZŠ Hůrka, ZŠ a MŠ Křesetice a Církevní MŠ sv. Jakuba. Děti se v rámci tohoto projektu dozvídají praktickou formou, jak se ze zrní stane chleba. MAP Kutná Hora zaštiťuje tento projekt koordinačně a administrativně, metodicky ho vedou pedagožky institucí. Ke každé aktivitě v rámci školy vzniká kromě fotodokumentace i metodický list, který je k dispozici ostatním. Skupina se schází dle potřeby.

V září 2018 si děti připravily na školních pozemcích políčka a samy zasely obilí. Během října a listopadu téhož roku proběhly na školách projektové dny, během nichž se děti různými zážitkovými formami seznámily s tématy „obilí a jeho cyklus“ a „chleba v tradicích“. Na jaře 2019 pozorovaly, jak obilí roste a vydaly se také na výpravu po kutnohorských mlýnech.

členové projektu

 • Mgr. Daniela Vodová – ZŠ Hůrka
 • Mgr. Soňa Pavlíková – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Pavla Pírková – Církevní MŠ sv. Jakuba

No Images found.

 • Fotogalerie

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie: