Příběhy našich sousedů

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenějším způsobem poznávání historie

Jak vyprávět dějiny 20. století?

Zapojili jsme se do projektu neziskové organizace Post Bellum

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během prvního pololetí školního roku 2019/2020 vydávají poprvé zaznamenat i žáci ze základních škol v Kutné Hoře, Malešově a Suchdole. Dokumentaristické týmy dětí z osmých a devátých tříd jsou připravené se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem je nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Zapojené školy na Kutnohorsku - 1. ročník

Průběh projektu

  • úvodní školení pro učitele proběhlo 25.9.2019
  • v říjnu jednotlivé týmy absolvovaly workshop „jak natočit pamětníka“
  • v listopadu se týmy pustily do vlastního natáčení pamětníků
  • 7. ledna 2020 jsme pro zapojené školy připravili workshop na téma „jak vyprávět příběh“
  • během ledna a února žáci absolvovali audioworkshopy v ČRo a videoworkshopy v Post Bellum, odkud si odvezou audio/video nahrávku pamětníka
  • závěrečná prezentace se uskutečnila 2. 3. 2019