Naším nástrojem je dialog

V pracovních skupinách diskutujeme o potřebách vzdělávacích institucí a hledáme cestu jak tyto potřeby naplnit.

Pracovní skupiny

Pravidelná setkávání vedoucích pracovnic mateřských škol, která probíhají velmi neformálně zhruba čtyřikrát do roka u dobré kávy. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží.

U snídaně před zahájením výuky se pravidelně setkávají vedoucí pracovníci základních škol, aby spolu sdíleli zkušenosti  a informace. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru.

Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž členové pracovní skupiny prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci.

Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. 

Ve skupině pro rovné příležitosti jednáme o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávání (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední).

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Pracovní skupina mateřské školy

Mgr. Barbora Křivohlavá

ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba

Pracovní skupinu vede Mgr. Barbora Křivohlavá, která působí jako ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba. V pracovní skupině pro mateřské školy se schází vedoucí pracovnice mateřských škol z kutnohorského regionu. Setkávání probíhají neformální formou u kávy čtyřikrát do roka. Skupina se soustředí zejména na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Do budoucna je v plánu tuto pracovní skupinu rozšířit o pedagožky a zaměřit se na jejich profesní růst formou školení, workshopů a stáží. V kanceláři MAP Kutná Hora vznikne knihovna s odbornou literaturou, která bude pedagožkám k dispozici. K zapůjčení bude také soubor vzdělávacích herních prvků, které budou vybrány na základě hlasování pedagožek. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Bc. Květoslava Roušalová – MŠ Církvice
 • Ladislava Dymáková – MŠ Církvice
 • Pavla Berková – Mateřské školy Kutná Hora
 • Barbora Syřínková – MŠ Malín
 • Mgr. Adéla Richterová – Školka v zahradě, Kutná Hora
 • Libuše Loužilová – MŠ Kobylnice
 • Miroslava Štěpánovská – ZŠ a MŠ Malešov
 • Jitka Šteflová – MŠ Miskovice
 • Bc. Pavla Marková – MŠ Záboří nad Labem
 • Bohumila Strnadová – MŠ Vavřinec
 • Petra Zdeňková – MŠ Zbraslavice
 • Marie Holíková – MŠ Zbraslavice
 • Mgr. Jarmila Chalupová – ZŠ a MŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří

Pracovní skupina základní školy

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou

Pracovní skupina pro základní školy je koncipována pro vedoucí pracovníky základních škol. Vede ji ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou Mgr. Bc. Ivana Stará. Setkávání probíhají formou neformální snídaně čtyřikrát do roka. V pracovní skupině se účastníci zaměřují především na sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací. Setkání se vždy účastní odborník, který přítomným sděluje novinky z oboru. Na závěr setkání se skupina dohodne na dalších odborných tématech ke sdílení.

Ostatní členové

 • Mgr. Markéta Krčmářová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Lucie Hemer – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Zruč nad Sázavou Okružní
 • Mgr. Lenka Kolmanová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jana Schniederwindová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Jaroslava Drabešová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Nina Bilincová – ZŠ J. Palacha, Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Zdena Mačinová – ZŠ TGM, Kutná Hora
 • Mgr. Dana Bohatcová – ZŠ Uhlířské Janovice
 • Mgr. Milena Kyzourová – ZŠ Zbraslavice
 • Milada Nechojdomová – MěÚ Kutná Hora
 • PeaDr. Alena Kotrbová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Mgr. Irena Skaláková – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • Mgr. Jana Nedvědová – ZŠ Žižkov, Kutná Hora
 • PhDr. Martina Skalníková – PPP, Kutná Hora
 • Mgr. Miriam Šuláková – Církevní gymnázium sv. Voršily
 • Mgr. Jan Ingr – ZŠ a MŠ Nové Dvory
 • Bc. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Libuše Štická – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Tomáš Hasík – ZŠ Čáslav
 • Mgr. Renata Novotná – ZŠ a MŠ Suchdol

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PhDr. Hana Košťálová

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol. Schází se čtyřikrát do roka a svým rozsahem 6 vyučovacích hodin se jedná o skupinu s největší časovou dotací. Skupinu vede PhDr. Hana Košťálová a její činnost je nastavena tak, aby byla přínosná, prakticky zaměřená a získané poznatky využitelné v praxi. Pracovní skupina se zabývá metodami a postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které jsou předkládány skrze modelové hodiny, v nichž členové pracovní skupiny prožívají to, co budou prožívat i jejich žáci. Modelovou hodinu poté celá skupina společně analyzuje. Hana Košťálová svou práci obohacuje krátkými videi a dalšími materiály z hodin, které proběhly v různých školách.  Získané poznatky členky pracovní skupiny poté aplikují ve vlastní praxi. Každé následující setkání začíná diskuzí o výsledcích prezentovaných metod v praxi, hledáním společného řešení nejčastěji se vyskytujících problémů a vzájemnou inspirací. V rámci činnosti pracovní skupiny jsou v budoucnu v plánu hospitace na hodinách a návštěvy jiných základních škol i mimo kutnohorský region.

Ostatní členové

 • Mgr. Jitka Kvízová – ZŠ Církvice
 • Mgr. Jana Závůrková – ZŠ Čáslav náměstí
 • Mgr. Daniela Svobodová – ZŠ Červené Janovice (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Eva Sosnovcová – ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha
 • Mgr. Barbora Petříčková – ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha
 • Mgr. Jana Němečková Růžičková – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Ivana Piskorová – ZŠ Kutná Hora, Žižkov
 • Mgr. Jana Francová – ZŠ Vrdy
 • Mgr. Alena Křenovská – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Vendula Tvrdíková – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Taťána Moravcová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Blanka Chladová – ZŠ Čáslav náměstí
 • Mgr. Petra Šmídová – ZŠ Vrdy
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ Křesetice
 • Mgr. Libuše Štická – ZŠ Kamenná stezka
 • Mgr. Michaela Malinová – ZŠ Kamenná stezka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Veronika Havelková

lektorka

Pracovní skupina je určena pro pedagogy obou stupňů základních škol a schází se čtyřikrát do roka. Vede ji a současně lektoruje Mgr. Veronika Havelková. Obsahem práce je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. Ve skupině probíhá propojení s digitální gramotností programem Geogerbra, se kterým učí lektorka pedagogy pracovat.

Ostatní členové

 • Mgr. Martina Kopková – ZŠ Zbraslavice
 • Mgr. Dana Mrňáková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Mgr. Martina Knížková – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Ing. Kateřina Rajdlová (odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)
 • Mgr. Zuzana Králiková – ZŠ Žižkov
 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Alena Voldřichová – ZŠ TGM Kutná Hora
 • Hana Nešporová Myslivcová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Pavla Císařová – ZŠ Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Petra Lorencová – ZŠ Žižkov Kutná Hora
 • Mgr. Kateřina Klekarová – ZŠ a MŠ Malešov
 • Mgr. Barbora Martínková – ZŠ a MŠ Malešov

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Patricie Koubská

speciální pedagožku s dlouholetou praxí

V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti se schází skupina zastupující pedagogické pracovníky a vedení základních škol, mateřských škol a mateřských škol, neziskové organizace, zřizovatele a odborná pracoviště za účelem vyrovnání příležitostí dětí. Jedná se o tématech školní zralosti, logopedie, o přípravných třídách a o možnostech řešení přechodů ve vzdělávacím systému (z mateřské školy do školy základní, z prvního stupně na stupeň druhý, ze základní školy na školu střední). Pracovní skupinu vede speciální pedagožka Mgr. Patricie Koubská a schází se čtyřikrát do roka. 

Ostatní členové

 • Mgr. Patricie Koubská – Římskokatolická farnost, arciděkanství Kutná Hora
 • Martin Dobeš – ASZ
 • OCH KH – Mgr. Petra Zítová, Ing. Petr Seidl, Mgr. Markéta Sieglová
 • MěÚ Kutná Hora – Mgr. Vít Šnajdr, Bc. Marian Šlesinger DiS., Milada Nechojdomová
 • Mgr. Kristýna Drahotová – MŠ Kutná Hora
 • Mgr. Jana Marečková – ZŠ Okružní Zruč nad Sázavou
 • Mgr. Martina Skalníková – PPP Kutná Hora
 • Mgr. Miloš Březina – Prostor plus o.p.s.
 • Mgr. Andrea Melechová – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
 • Ing. Ivana Hůdcová – Dítě a kůň z.s.
 • ZŠ a praktická škola Kutná Hora – Mgr. Helena Musilová, Mgr. Ludmila Janoušková

Pracovní skupina pro financování

Bc. Anna Šnajdrová

Zabývá se plánováním nákladů a identifikací finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru, podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Ostatní členové

 • Mgr. Bc. Silvia Doušová – místostarostka Kutné Hory
 • Mgr. Radek Tvrdík – manažer MAS Lípa pro venkov