Tvůrci projektu

Náš tým je plný lidí, kteří věří v úspěšnou budoucnost našich dětí

Realizační tým

Je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru.

Řídící výbor

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Pracovní skupiny

Aktivně se podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Kutná Hora.

Realizační tým

Mgr. Radek Tvrdík

Hlavní manažer projektu 

Radek celý projekt MAP zastřešuje z pozice manažera Místní akční skupiny Lípa pro venkov.

 • radek.tvrdik@centrum.cz
 • 724 106 051
Kamila Drtilová

Kamila Drtilová

Projektová manažerka a koordinátorka

Kamila koordinuje ostatní členy týmu, organizuje jednotlivá setkání a workshopy, připravuje akční plány a hlídá finance.

 • mapkutnohorsko@gmail.com
 • 702 195 864

Bc. Lenka Fantová DiS.

Administrátorka a koordinátorka PS

Lenka je tak trochu pravá ruka Kamily. Pomáhá s administrací projektu, koordinuje PS pro matematickou gramotnost a pro rovné příležitosti a projekty implementace.

 • mapfantova@gmail.com
 • 725 508 886

Romana Prchalová

Finanční manažerka

Romana je zodpovědná za plnění rozpočtu a hlídání termínů.

 • prchalova@lipaprovenkov.cz
 • 605 166 468

Ing. Iva Vopěnková

Koordinátorka DVPP

Iva koordinuje práci skupiny pro čtenářskou gramotnost. Také vyhledává zajímavá témata a lektory, které zve do kutnohorského EDUpointu. 

Mgr. Helena Musilová

vedoucí projektu Kavárna (nejen) pro asistenty pedagoga

Helča organizuje pravidelná posezení u kávy, kde se setkávají pedagogové a asistenti, aby společně sdíleli dobré zkušenosti z praxe.

 • mapkutnahora.kavarna@gmail.com

Iveta Marhanová

Asistentka administrativního týmu

Žádný větší tým se neobejde bez administrativní podpory, a tou je pro nás právě Iveta.

 • info@lipaprovenkov.cz
 • 777 643 496

Mgr. Lucie Hemer

vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Lucka se specializuje na práci s nadanými dětmi.

Mgr. Ivana Stará

Vedoucí pracovní skupiny pro základní školy

Ivana je naše spojka s druhým koncem kutnohorského regionu, neboť řídí ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

Mgr. Barbora Křivohlavá

Vedoucí pracovní skupiny pro mateřské školy

Zájmy malých předškoláků u nás hájí Bára z mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Mgr. Veronika Havelková

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Veronika k nám jezdí školit pedagožky matematiky a pomáhá jim zařadit do výuky informační technologie.

Mgr. Hana Košťálová

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Hanka odpovídá za koncepci a odborné vedení pracovní skupiny zabývající se rozvojem čtení a čtenářské gramotnosti.

Mgr. Kateřina Hanušová

Komunikace s veřejností a správa webu

Káča je holka v pozadí, která se ráda schovává za foťákem a rozumí si s počítačem, a tak se nám stará o web.

Řídící výbor

Platnost k 11.12.2018

zástupce obcí

Mgr. Radek Tvrdík

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale využívají MŠ/ZŠ v okolních obcích

 • radek.tvrdik@centrum.cz
 • 724 106 051
zástupce kraje a KAP

PaedDr. Mgr. Pavel Schneider

odbor školství

 • schneider@kr-s.cz
 • 724 762 873
zástupce dle návrhu členů ŘV

Mgr. Dana Vepřková

předsedkyně školské komise Rady města Kutná Hora, ambasadorka EDUIn Strategie vzdělávání v Kutné Hoře

 • dana.veprkova@centrum.cz
 • 723 531 639
zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Soňa Křenová

starostka Městysu Kácov

 • krenova@kacov.cz
vedoucí pracovník

PaedDr. Jana Nedvědová

zástupkyně ředitelky ZŠ Žižkov Kutná Hora

 • skola@zszizkov.cz
vedoucí pracovník

Barbora Syřínková

vedoucí učitelka MŠ Malín

 • msmalin@kh.cz
vedoucí pracovník

Pavla Berková

ředitelka příspěvkové organice Mateřské školky Kutná Hora

 • berkova.skolky@kh.cz
vedoucí pracovník

Mgr. Bc. Ivana Stará

ředitelka I. ZŠ Zruč n Sázavou

 • ivana.stara@zszruc.cz
učitel

Mgr. Miriam Šuláková

učitelka, Církevní gymnázium Kutná Hora

 • sulakova@cgym-kh.cz
učitel

Helena Musilová

ZŠ Na Náměti, Kutná Hora

 • hmusilova@sendme.cz
učitel

Lucie Hemer

ZŠ Zruč nad Sázavou

 • lucyhemer@gmail.com
učitel

Mgr. Tomáš Morawski

ZŠ TGM Kutná Hora

 • morawski@zstgm.kutnahora.cz
zástupce ORP

Milada Nechojdomová

odbor památkové péče, školství a kultury, MěÚ Kutná Hora

 • nechojdomova@mu.kutnahora.cz
zástupce ZUŠ

Jiří Freml

ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou

 • freml@zus-zruc.cz
zástupce zájmového vzdělávání

Bc. Jana Štolbová

DDM Dominik Kutná Hora

 • ddm@kh.cz
zástupce NNO organizace

Kamila Drtilová

Prostor Plus ops

 • kamila.drtilova@centrum.cz
zástupce rodičů

Josef Treml

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

 • treml@treva.cz
 • 725 420 396
zástupce rodičů

Ing. Iva Vopěnková

rodič žáka ze ZŠ Žižkov

 • iva.vopenkova@seznam.cz
zástupce RT MAP

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Projektová manažerka a koordinátorka MAP MAS Lípa pro venkov, z.s. 

 • mapkutnahora@gmail.com
 • 702 195 864
Close Menu