Úspěšný projekt Život chleba letos pokračuje druhým ročníkem

Právě si prohlížíte Úspěšný projekt Život chleba letos pokračuje druhým ročníkem

Do druhého ročníku projektu Život chleba se zapojilo celkem 6 základních škol z Kutnohorska. Nově tak letos děti zasely obilí napříč kutnohorským okresem, od Zruče až po Záboří.

MAP Kutnohorsko v rámci projektů implementace přichází s nápady jak běžnou školní výuku zpestřit hrou. Děti si přes zážitky dokáží lépe zapamatovat vysvětlovanou látku a uvědomit si řadu souvislostí. Konkrétně projekt Život chleba pomáhá dětem pochopit klasické polní hospodaření, poznat lidové tradice, vnímat rozdíly mezi druhy půd či pozorovat půdní život. Projekt je určen pro děti prvních stupňů základních škol s cílem rozšířit zejména výuku předmětu Člověk a společnost.

Od prvního ročníku se ten letošní liší hned v několika rovinách. Do projektu se letos zapojil dvojnásobný počet škol, který byl rozdělen do dvou skupin.

  • První skupinu pod vedením lektorky Bc. Šárky Mrňákové tvoří ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Zbraslavice a ZŠ Malešov.
  • Druhou skupinu vede lektorka Bc. Klára Kolmanová a jsou v ní zapojené ZŠ Církvice, ZŠ Záboří nad Labem a ZŠ Suchdol.

Další změnou oproti minulému projektu, kdy byla tvorba obsahu víceméně na samotných učitelkách, je role lektorek. Jejich úkolem je zajistit komunikaci mezi zapojenými školami a MAP, provázat zapojené školy, podporovat je při praktické realizaci projektu, tvorba metodik a inspirativních materiálů, v neposlední řadě pak vedení některých zážitkových bloků.

Při tvorbě letošní náplně projektu lektorky vycházely z výstupů a příkladů dobré praxe z pilotu. Hlavním cílem je ulehčit a zjednodušit práci zapojeným učitelkám. Při tvorbě metodik se lektorky soustředily na jejich srozumitelnost, přehlednost a zároveň využitelnost i pro další vzdělávací instituce zapojené v MAP Kutnohorsko. „Věřím, že moje profesní zkušenosti z oblasti sociální a zážitkové pedagogiky přinesou do projektu nové užitečné podněty a inspiraci,“ zdůvodnila svůj zájem o projekt jedna z lektorek, Šárka Mrňáková.

Během září se děti seznámily s chystaným projektem Život chleba, s jeho letošním průběhem a cílem upéct si napřesrok vlastní bochník chleba. Ačkoliv první setkání probíhala ještě ve třídách, děti si jiný způsob výuky užívaly a aktivně se zapojovaly. Děti například ochutnávaly různé druhy pečiva, seznamovaly se s vůněmi chlebového koření nebo poznávaly po hmatu suroviny k výrobě chleba. U některých se nezapřela zkušenost z rodinného hospodaření – měly přehled o sezonních pracech na polích, znaly stroje a vybavení, nebo sdílely vlastní zkušenosti s pečením kváskového chleba.

V říjnu proběhla pro pokračování projektu zásadní část, a to zrytí políčka u každé školy a zasetí 3 druhů obilí. „Já se to vlastně učím s dětmi a jsem maximálně krok před nimi, nicméně se moc těším na konečný výsledek, je to zábava,“ svěřila se učitelka ze ZŠ Záboří nad Labem, Ivana Stará.

Během zimy děti měly pozorovat změny na políčku a věnovat se tématům chleba a mouky v lidové slovesnosti a tradicích. Na předvánoční čas byla v plánu výroba vizovického pečiva či slaměných ozdobiček. Na jaře by se měly jednotlivé třídy jet podívat do okolních mlýnů, pekárny a ČSOP Vlašim. Do jaké míry bude možné vše zrealizovat, závisí podstatně na vývoji epidemické situace v ČR v příštích měsících.

Napsat komentář