Kutnohorsko si vytáhlo šťastnou kartu, rozptýlil obavy z financování projektu Eduzměna ministr školství

Právě si prohlížíte Kutnohorsko si vytáhlo šťastnou kartu, rozptýlil obavy z financování projektu Eduzměna ministr školství

Téměř na den přesně před rokem bylo Kutnohorsko vybráno jako pilotní region pro projekt Eduzměna s ambicí stát se inspirací pro ostatní regiony ČR a nastartovat nevyhnutelné změny v českém školství. Za rok působení v regionu se podařilo ujít kus cesty a další pokračování projektu dnes přijeli do Kutné Hory formálně podpořit zástupci veřejného i neziskového sektoru.

Dne 14. 1. 2021 došlo v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře k podpisu Memoranda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu Eduzměna, k níž došlo za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, starosty města Kutná Hora Josefa Viktory, manažera MAS Lípa pro venkov z.s. Radka Tvrdíka a ředitele Nadačního fondu Eduzměna Zdeňka Slejšky.

„V Memorandu se zavazujeme napomáhat propojení realizovaného projektu MAP s projektem Eduzměna. Budeme především poskytovat součinnost v informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a napomáhat k realizaci opatření v regionu,“ uvedl manažer MAS Lípa pro venkov Radek Tvrdík.

V úvodu setkání u příležitosti podpisu Memoranda si vzal slovo Zdeněk Slejška, který před přítomnými hosty i diváky sledujícími online vysílání shrnul hlavní cíle projektu Eduzměna. Stěžejním cílem je, aby se všechny děti učily s radostí, naplno a s rovnými příležitostmi a ze školy odcházely připravené na výzvy 21. století.

Během let 2020 až 2024 má dojít na vytváření podmínek, které ověří efektivní model podpory rozvoje kvality škol v regionu a od roku 2025 by se měl vyzkoušený model začít rozšiřovat do celé republiky. Mimo jiné by měl projekt také přispět k vyrovnávání rozdílné úrovně jednotlivých škol.

Po slavnostním aktu podpisu Memoranda se rozběhla diskuze se všemi účastníky setkání, kdy se navíc přidali další hosté, jako radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha a místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr. Právě místostarosta zdůraznil ve své odpovědi, že projekt chápe z pozice města více jako příležitost než závazek. „Projekt Eduzměna nám nabízí podporu, pokud ji nevyužijeme, školy horší nebudou, ale máme jedinečnou příležitost posunout se dopředu,“ odpověděl Šnajdr na dotaz, zda vnímá nějaká rizika.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Střední průmyslové škole v Kutné Hoře, která zajistila ozvučení celé diskuze a zároveň online vysílání na kanále YouTube. Záznam ze setkání i diskuze si můžete zpětně pustit na tomto odkaze: https://youtu.be/MHpFqaZQVzg

Fotogalerie ze setkání / Foto: Kateřina Hanušová

Napsat komentář