Život chleba

Jak se z obilného zrna stane chleba? To je otázka, na kterou praktickou formou hledají odpověď děti ze základních škol na Kutnohorsku

Škola hrou

Ukázka komunitní spolupráce škol

MAP Kutnohorsko v rámci projektů implementace přichází s nápady jak běžnou školní výuku zpestřit hrou. Děti si přes zážitky dokáží lépe zapamatovat vysvětlovanou látku a uvědomit si řadu souvislostí. Konkrétně projekt Život chleba pomáhá dětem pochopit klasické polní hospodaření, poznat lidové tradice, vnímat rozdíly mezi druhy půd či pozorovat půdní život. Projekt je určen pro děti prvních stupňů základních škol s cílem rozšířit zejména výuku předmětu Člověk a společnost.

Tento projekt běží již druhým rokem a letos se zapojil dvojnásobný počet škol napříč celým ORP Kutnohorsko.

MAP Kutnohorsko zaštiťuje tento projekt koordinačně a administrativně, metodicky ho vedou lektorky Bc. Šárka Mrňáková a Bc. Klára Kolmanová. Lektorky zajišťují komunikaci mezi zapojenými školami a MAP, provazují zapojené školy, podporují je při praktické realizaci projektu, vytváří metodiky a inspirativní materiály, v neposlední řadě vedou některé zážitkové bloky.

Karanténa v souvislosti s Covid-19 komplikovala další realizaci plánovaných aktivit. Pro distanční výuku lektorky vypracovaly zásobník námětů a inspirace pro učitele a rodiče na doma. Aktivity motivovaly děti k výkresům, vlastním poznámkám a fotodokumentování svých činností s “Životem chleba” spojených.

Na jaře přichystaly lektorky v součinnosti s učitelkami malé jarní překvapení. Každé dítě dostalo poštou balíček pro zpestření předvelikonočního období. Kromě tématických pracovních listů každý ve schránce našel zrna jarního ječmene k domácímu zasetí, pokusům a následné ochutnávce (dorůstající osivo je možné zastřihovat do pomazánek či salátů).

V květnu paní učitelky hodnotily proběhlé aktivity za distanční výuky, plánoval se program u stavění pece, sklizně, mlácení, mletí a závěrečné slavnosti – dožínek.  

Během prvních třech dnů měsíce června žáci ze ZŠ Malešov, Záboří nad Labem a Zruč nad Sázavou sledovali, jak se v Ekocentru a komunitní zahradě Divočina staví pec na chleba. Lektorky připravily pro děti doprovodný program. Krom přímého kontaktu s hlínou a možnosti připojit cihlu do pece na chleba, si děti udělaly placky z kopřiv, trdelníky na ohni a z keramické hlíny talismany, které jim budou v září vypálené dodány.

Další červnovou aktivitou projektu bylo zahájení psaní metodického průvodce pro zapojení škol bez lektorského doprovodu. Metodika následuje harmonogram školního roku a ročních období. Bude řazena do kapitol dle měsíců v roce. Metodiku tvoří lektorky.

Během léta a začátku podzimu proběhla sklizeň, mlácení, mletí obilí a dožínky. Žáci ZŠ a MŠ Malešov, ZŠ Církvice, ZŠ Záboří nad Labem a ZŠ Zruč nad Sázavou prožili dožínkové slavnosti v Ekocentru a komunitní zahradě Divočina. Lektorky připravily ve spolupráci se zaměstnanci Ekocentra a učitelkami program, v rámci kterého děti upekly z jimi vypěstovaného obilí chleba v peci. Děti ze ZŠ a MŠ Suchdol a ZŠ Zbraslavice oslavily dožínky u nich na školních zahradách. 

V říjnu proběhlo hodnocení projektu, zpětná vazba byla pozitivní. Na dvou školách budou v projektu pokračovat za využití metodiky, která v rámci projektu vznikla.

Metodika byla vytištěna a je distribuována do ZŠ a MŠ v SO ORP. Pokud nějaké výtisky zbydou, budou rozdány do ZŠ a MŠ mimo region. I nadále je  školám nabízena spolupráce s lektorkami, které v případě zájmu mohou jednotlivé třídy celým cyklem projektu provézt.

Metodika ke stažení: Život_chleba

Pracovní listy ke stažení:

 • září

básničky, omalovánka

 • říjen 

recept, básničky, omalovánka

 • listopad 

recept, omalovánka

 • prosinec

recept, básničky, hádanky, tvoření ozdob, tvoření aromakamenů, omalovánka

 • leden

recept, slova, otázky, omalovánka

 • únor 

omalovánka, básničky

 • březen

omalovánka, hádanky

 • duben

recept, slova, tajenka, omalovánka

 • květen

omalovánka, slova

 • červen

recept, obloha, básnička, omalovánka, zaříkávadlo

 • dožínky

recept, básničky

 

členové projektu Život chleba II

 • Mgr. Jana Pokorná – ZŠ Zruč n. Sázavou
 • Mgr. Kateřina Klekarová – ZŠ Malešov
 • Mgr. Marie Vavřincová – ZŠ Zbraslavice
 • Bc. Šárka Mrňáková – lektorka
 • Mgr. Ludmila Hrušková – ZŠ Církvice
 • Mgr. Ivana Stará – ZŠ Záboří n. Labem
 • Mgr. Iva Vyhnánková – ZŠ Suchdol
 • Bc. Klára Kolmanová – lektorka

členové projektu Život chleba I

 • Mgr. Daniela Vodová – ZŠ Hůrka
 • Mgr. Soňa Pavlíková – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Petra Kubošová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Simona Hromčíková – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Jana Klingerová – ZŠ a MŠ Křesetice
 • Mgr. Pavla Pírková – Církevní MŠ sv. Jakuba

 • Fotogalerie

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie:

 • Fotogalerie: