Workshopy pro učitele

Jak to probíhá?

Setkávání pedagogů s odborníky a sdílení zkušeností

Workshopy pro učitele se uskutečňují formou setkávání pedagogických pracovníků                           s odborníky z různých oblastí, debatami nad společným tématem, sdílením zkušeností                   a hospitacemi ve výuce.