EDUpointy

Na naše semináře zveme i širokou veřejnost

Co je EDUpoint?

místo pro širokou veřejnost

Pod zastřešením obecně prospěšné společnosti EDUin pořádáme workshopy a přednášky na téma vzdělávání. Naším cílem je informovat veřejnost srozumitelnou a zajímavou formou o tom, jak a proč se mění naše školy. Zveme k nám do Kutné Hory odborníky z různých oborů a diskutujeme nad tématy  vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.