Nabitá série workshopů pro pedagogy

Právě si prohlížíte Nabitá série workshopů pro pedagogy

Srdečně zveme pedagogy z celého Kutnohorska na cyklus workshopů, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s lektory spolku JOB – inovace ve vzdělávání.

Všechny workshopy se uskuteční od 13 do 17 hodin v prostorách ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře. Kapacita workshopů je omezena, je potřeba se předem přihlásit e-mailem: mapvopenkova@gmail.com. Přednost budou mít zájemci o účast na celém cyklu workshopů.


První díl z cyklu je připraven na 29. ledna 2020, a to na téma jak klást otázky, aby vzbudily u žáků potřebu se učit a podpořily jejich vnitřní motivaci. Účastníci si vytvoří zásobu příkladů užitečných a rozvíjejících otázek pro různé situace a cíle. Každý účastník bude mít příležitost si odnést praktické tipy do své praxe, jejichž cílem je vytvářet ve třídách takové prostředí, ve kterém otázky podporují růstové myšlení a potřebu žáků se učit.

Při druhém setkání naplánovaném na 24. února 2020 se dozvíte jak pracovat s chybou, jak můžete společně se žáky chybu vytěžit pro učení. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s přístupy odborníků, kteří těmto otázkám věnují pozornost. Budou se věnovat moderaci nad opravenými žákovskými pracemi a mít příležitost odhalovat příčiny chyb. Seznámí se s více jak desítkou různých možností, jak v písemných pracích reagovat na chyby.

Do třetice vás čeká Triáda, aneb schůzka ve třech, jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na učení žáků. 8. dubna 2020 se společně zaměříme na jeden z modelů, jak může probíhat rodičovská schůzka. Na videoukázce konkrétní triády budeme zkoumat dopad schůzky učitele, žáka a rodiče na učení konkrétního žáka.

Napsat komentář