Pracovní skupina pro rovné příležitosti pomáhá dětem z Ukrajiny

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP Kutnohorsko a Eduzměna Kutnohorsko se staly platformou, kde je možné centralizovat, zpřehledňovat a propojovat různé druhy pomoci uprchlíkům. Vnímáme, že existence pracovní skupiny a to, že jsme tyto organizace na naší půdě propojovali už dříve, teď hodně společnou koordinaci urychlily.

Organizace zapojené v koordinační schůzce: MAP Kutnohorsko, město Kutná Hora, Dům dětí a mládeže Kutná Hora, Centrum na podporu integrace cizinců Středočeský kraj – Kutná Hora, Povídej, z.s. – Centrum krizové intervence, Oblastní charita Kutná Hora, Prostor plus – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubus, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa / Dítě a kůň, Českobratrská církev evangelická, Křesťanské společenství Kutná Hora, MAS Lípa pro venkov z.s., Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Duševní zdraví pro děti, Český červený kříž, Eduzměna Kutnohorsko.

Napsat komentář