Kutnohorsko se na příštích 5 let stane inkubátorem systémových změn ve vzdělávání

Právě si prohlížíte Kutnohorsko se na příštích 5 let stane inkubátorem systémových změn ve vzdělávání
Koordinátorka projektu MAP Kutnohorsko, Kamila Drtilová, místostarostka Kutné Hory, Silvia Doušová a místostarosta Kutné, Vít Šnajdr při představení projektu Nadace Eduzměna / Zdroj: Kutnohorský deník

Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá velké finanční prostředky do vzdělávání a také znalosti předních odborníků.

Do vybraného regionu bychom chtěli nainvestovat větší prostředky, zlepšit klima v regionu a pomoci všem zdejším školám, aby se mohly zlepšovat,“ vysvětluje Zdeněk Slejška, šéf Nadace Eduzměna. „Chceme zlepšit motivaci českých žáků chodit do školy, protože ta je v Česku nejnižší ze zemí OECD,“ jak ukázala analýza, kterou si nadace nechala vypracovat.

Do Eduzměny se spojily nadace, které podporují vzdělávání a rozhodly se vložit do fondu 100 milionů korun a dalších 100 milionů získat. Jedná se o Nadaci České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace Karla Janečka a Nadace Open Society fond Praha.

Šéf Nadace Eduzměna, Zdeněk Slejška / Zdroj: zpravy.aktualne.cz / Foto: Zuzana Hronová

„U kutnohorského regionu jsme vnímali největší soulad s cíli Eduzměny a velký potenciál pro přenos získaného know-how. Zaznamenali jsme rovněž ochotu převzít zodpovědnost a chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami – vedením škol, zřizovateli, učiteli i rodiči,“ komentuje výsledek výběru Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

MAP Kutnohorsko bylo mezi dalšími sedmi adepty vybráno také proto, že je z hlediska struktury školství velmi rozmanitým regionem. „Máme velké školy, malotřídky, lesní školku, soukromou školu, vyloučenou lokalitu,“ uvedla koordinátorka MAP Kutnohorsko, Kamila Drtilová a dodala: „Vnímáme spolupráci s Eduzměnou jako velkou výzvu a současně jedinečnou příležitost.

Koordinátorka projektu MAP Kutnohorsko, Kamila Drtilová, na přípravném setkání Nadace.

V rámci pracovních setkání zástupců Kutnohorska se zástupci Eduzměny a obsahovými partnery byla patrná synergie nejen nad směřováním projektu, ale i nad aktivitami, které už jsou v našem regionu v rámci podpory vzdělávání nastartovány. Dlouhodobě se nám v regionu daří propojovat školy, jejich vedení a část aktivních učitelek a učitelů a zapojovat do debaty o vzdělávání i část veřejnosti. „Uvědomujeme si, že cesta změny nemusí být vždycky jednoduchá, ale věříme, že se vydáváme správným směrem a že se nám společnými silami podaří dojít k tomu, že děti budou chodit do školy s radostí a budou ve svém vzdělávání vidět smysl pro svůj další život,“ doplnila Kamila Drtilová

Zdroj: FB Piráti Kutná Hora

V rámci implementace projektu budou probíhat dialogy s pedagogy, odborníky, žáky a jejich rodiči a bude se pracovat na definici potřeb, které jsou pro reformu vzdělávání nezbytné,“ představil projekt místostarosta Kutné Hory, Vít Šnajdr, který se na přípravě také podílel. „Nejedná se o konkrétní vybavení pro školy, projekt by měl podpořit čtyři pilíře vzdělávání: Na bázi zřizovatelů, minimálně tím, že se uvažuje o zřízení středního článku řízení mezi krajem a Obcí s rozšířenou působností, což byl dříve školský úřad. Minimálně na úrovni ředitelů, kteří jsou dnes zavaleni administrativou a Eduzměna přichází s nástroji, jak z nich tuto administrativu sejmout. Na úrovni učitelů, kteří jsou ohroženi syndromem vyhoření. Zavést prevenci a poskytnout jim následně kvalitní vzdělávání a podporu. Dalším cílem je zvýšení zájmu rodičů o školy a jejich vtažení do celého procesu,“ upřesnil Vít Šnajdr na zasedání zastupitelstva města Kutná Hora.

V následujících měsících nás čeká přípravná fáze, kdy budeme úzce spolupracovat s odbornými partnery Eduzměny. Naší společnou snahou bude najít styčné plochy v tom, co již u nás v regionu funguje a na co již může projekt podpory vzdělávání navázat a posunout dál. Dále budeme pracovat na definici potřeb, které jsou pro reformu vzdělávání nezbytné. A na jejich základě pak společně definujeme konkrétní opatření a aktivity, jimiž se budeme snažit tyto potřeby naplnit.

Na úrovni učitelů a ředitelů očekává Eduzměna zlepšení do dvou let. „Na úrovni žáků a rodičů to bude pomalejší, protože na ně působíme nepřímo,“ upozorňuje Zdeněk Slejška. „Do pěti let očekávám, že dojde ke zlepšení školství na Kutnohorsku, a to by se mělo odrazit i v celém rozvoji regionu, v posílení kvality života. Lépe vzdělaní lidé mají více příležitostí, jsou úspěšnější,“ říká Vít Šnajdr.

Napsat komentář