Jak se vypořádat s psychologickými obtížemi

Právě si prohlížíte Jak se vypořádat s psychologickými obtížemi

Ve čtvrtek 13.12. 2018 proběhla již šestá Kavárna (nejen) pro asistenty pedagoga. Lektorky Mgr. Lenka Pavlová a Mgr. Zuzana Sůvová nám představily všechny oblasti práce Pedagogicko-psychologické poradny. Dozvěděli jsme se, kdo a s jakými obtížemi se může na PPP obracet a jak takové psychologické a speciálně pedagogické vyšetření probíhá. V další části se lektorky věnovaly dokumentu s názvem „Doporučení školského poradenského zařízení“, podle kterého je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytována přiznaná podpora. Setkání bylo podle hodnocení všech 18 účastnic 100% pozitivní a přínosné. Další setkání nás čeká zase až v novém roce, tak nezapomeňte sledovat náš facebookový profil.

Napsat komentář