Desátá Kavárna bude řešit problematiku autismu

Zveme Vás na 10. Kavárnu (nejen) pro asistenty pedagoga organizovanou MAP  Kutnohorsko. Tentokrát pozvání přijaly dvě odbornice na problematiku dětí s poruchou autistického spektra (PAS) z kolínského pracoviště PPP Středočeského kraje. Mgr. Václava Břečková je krajská koordinátorka péče o klienty s nízkofunkčním PAS,…

0 Comments

Tématem říjnové kavárny byly poruchy chování

Ve čtvrtek 24.10. proběhlo v útulném prostoru kavárny Matky sobě již 9. setkání pod názvem "Kavárna (nejen) pro asistenty pedagoga". Lektory tentokrát byli Mgr. Václav Lebduška - ředitel DDŠ, SVP a ZŠ Býchory a speciální pedagožka a etopedka Mgr. Daniela…

0 Comments

Jak se vypořádat s psychologickými obtížemi

Ve čtvrtek 13.12. 2018 proběhla již šestá Kavárna (nejen) pro asistenty pedagoga. Lektorky Mgr. Lenka Pavlová a Mgr. Zuzana Sůvová nám představily všechny oblasti práce Pedagogicko-psychologické poradny. Dozvěděli jsme se, kdo a s jakými obtížemi se může na PPP obracet…

0 Comments